MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Családok Átmeneti Otthona

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

Elérhetőségeink:

CÍM: 7100 SZEKSZÁRD, CSATÁRI U. 70/B.
TEL: 74/414-334
E-mail: szdhszkcsao(kukac)@gmail.com

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltató Központ szakmailag önálló gyermekjóléti részintézményeként, 2001. január 1-jei hatállyal létrehozta a Családok Átmeneti Otthonát, a 7100 Szekszárd, Csatári u. 70/b. szám alatt.

Az intézmény fenntartója: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humánszolgáltató Központja.

Tevékenységét: az 1997. évi XXXI. törvény 51.§-a, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 67-73.§-ai, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2001. (XII. 21.) rendelete alapján, valamint a Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint látja el.

Férőhelyek száma: 20 fő (gyermekekkel együtt)

A Családok Átmeneti Otthona (továbbiakban CSÁO) feladatai:

A CSÁO folyamatos munkarend szerint működő átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja az átmenetileg otthontalanná vált szülő és gyermeke számára a lakhatást, amennyiben elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és emiatt a gyermeke(ke)t el kellene választani szülőjétől. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

A CSÁO a szülő kérelmére biztosítja gyermekével az együttes lakhatást, valamint a szükség szerinti további ellátást.

A felnőtt és gyermek együttes ellátása során biztosítjuk az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadjuk otthontalanná vált szüleit. Segítséget nyújtunk a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, biztosítjuk a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást, közreműködünk - a család-és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Az Otthon működtetésének általános célja tehát az otthontalanná vált gyermekek és családjaik veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek saját családjában történő nevelkedésének támogatása.

További cél, az otthontalanság megszüntetése a családi konfliktus felszámolásával, kezelésével, illetve e lehetőség hiányában új otthon felkutatása (albérleti lehetőség, a család anyagi kondícióihoz mérten állami/helyi önkormányzati támogatással házvásárlás), a szülőnek és gyermekének/gyermekeinek szükség esetén pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása. A szolgáltatásunk további célja, hogy megfelelő szakmai segítségnyújtással a gyermekek érdekeit, alapvető jogait szem előtt tartva megszűnjenek az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok.

Az intézményben dolgozók a Szociális Munka Etikai Kódexében leírtak betartásával végzik munkájukat.

Az intézmény rendjét, a bentlakók jogait és kötelességeit, az érdekképviseleti fórum működését a Házirend szabályozza.

Elhelyezési feltételek:

A szülő és gyermeke számára az együttes lakhatást külön lakószobában biztosítjuk. A családok befogadására 7 lakószoba áll rendelkezésünkre. Az elhelyezésért térítési díjat kell fizetni.

Az elhelyezés feltétele, az intézményi jogviszonnyal együtt járó jogok és kötelességek tudomásul vétele, együttműködő attitűd a kliensek részéről, valamint negatív tüdőszűrő és bőrgyógyászati eredmény.

Az elhelyezést követően, a jogszabálynak megfelelően, az igénybevevő családdal írásbeli megállapodást kötünk.

Szolgáltatásaink:

  • Az Otthon lakóinak életvitelszerű tartózkodást (hideg-melegvíz szolgáltatás, mosási-, főzési lehetőség, szükség esetén textíliával való ellátás),
  • szociális és mentálhigiénés gondozást,
  • jogi- és pszichológiai tanácsadást,
  • fejlesztőpedagógiai foglalkozást

biztosítunk.

A családok támogatása során a szociális munka - krízisintervenció, családsegítés, családgondozás, a mentálhigiénés segítség -, ventilláció biztosítása, információ nyújtás és a tanácsadás módszereivel dolgozunk.

A CSÁO-ba történő befogadás:

A kérelmező családokkal történő kapcsolatfelvétel és az adatok felvétele a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál történik. A befogadás engedélyezését a Humánszolgáltató Központ igazgatója adja ki, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által készített ajánlás alapján.

Az átmeneti befogadás maximális ideje: 12 hónap, mely indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

A Családok Átmeneti Otthonának szolgáltatásait elsősorban Szekszárdról, valamint a Szekszárd Járás területéről érkező családok vehetik igénybe, azonban szabad férőhely esetében az intézmény az egész ország területéről fogad családokat.

A Családok Átmeneti Otthona dolgozói folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, így a nap 24 órájában szakképzett munkatárs segíti a bentlakó családok életét

A Családok Átmeneti Otthonának munkatársai:

  •  1 fő szakmai vezető
  •  2 fő családgondozó
  •  3 fő szakgondozó

Melléklet:

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP