MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Működési engedély

 

Kereskedelmi tevékenységek bejelentése ill. engedélyezése

1.) Tájékoztató

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban:R.) értelmében, kereskedelmi tevékenység a forgalmazott termékkörtől függően a kereskedelmi hatósághoz tett bejelentés és nyilvántartásba vételt követően, illetve a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedély birtokában végezhető.
 
Kereskedelmi hatóságként a kormány a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki a mozgóbolt útján folytatott, a csomagküldő, az automatából történő, a közlekedési eszközön folytatott értékesítés és az üzleten kívüli kereskedelem esetében.
 
Az itt nem említett kereskedelmi tevékenységek – azaz üzletben, bevásárló központban, vásáron vagy piacon, közterületen vagy közvetlen értékesítés keretében végzett kereskedés – esetében kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el.
 
A R. 6.számú mellékletében felsorolt termékek, forgalmazása esetén a kereskedőnek bejelentést kell tennie a fentiek szerint, a tevékenység helye vagy a vállalkozó székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez. A jegyző a bejelentésről a R. 2. melléklete szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet és az önkormányzat honlapján közzéteszi. A bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi a R. 6.§ (2a) pontja szerint érintetteknek. A feladat és hatáskörüknél fogva érintett szakhatóságok 30 munkanapon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről nyolc munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatják a jegyzőt.
 
A R. 3. mellékletében felsorolt termékek kizárólag üzletben forgalmazhatóak, és a kereskedőnek működési engedélyt kell kérnie forgalmazásukhoz az üzlet helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló bejelentésében illetve a működési engedély kiadása iránti kérelmében feltüntetett adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, míg a nyitvatartási idő változását, az azt megelőző nyolc munkanapon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül kell bejelentenie.

 


2.) Kapcsolódó jogszabályok:

• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
• 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
• 186/2009. (IX.10.) kormányrendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.

3.) Ügyintézés:

Az ügyet intéző osztály:
Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda: 800-1200-ig, 1300-1600-ig
péntek: 800-1200-ig,

Ügyintézők:
Bustya Gabriella  Telefon: 74/504-115
Várallyayné Bánki Mária  Telefon: 74/504-144

Az eljárás indul:
Kérelemre

Ügyintézési határidő:
Engedélyezési eljárás esetén 21 nap
Bejelentés esetén 15 nap

4.) Letölthető nyomtatványok:

• Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról/módosításáról
Működési engedély iránti kérelem
• Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről 
Nyitva tartási idő módosítására irányuló kérelem

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP