MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Tájékoztatás az állattartással kapcsolatos legfőbb szabályokról

 Tájékoztatás az állattartással kapcsolatos legfőbb szabályokról

  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló l998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Ávt) 4. § (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. (3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.

 A fenti törvény 5. § (1) bekezdése szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

  A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet értelmében tilos kistestű ebet 10 m2, közepes testű ebet 15 m2, nagytestű ebet 20 m2 nagyságú területnél kisebb helyen tartósan tartani. Ebet tartósan kikötve tartani tilos

  E rendelet 13. §-a szerint az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra (oltás) vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal...

15. § (1) bek. szerint az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok – kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek –, illetve az ember biztonságát.

17. § (1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

17/B. (10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

Az Ávt. 43. § (1) bekezdése értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.3l.) Korm. rendelet értelmében, ha az állattartó, az állattartás jogszabályban előírt követelményeket nem tartja be, - magatartásának súlyához, ismétlődéséhez igazodó- állatvédelmi bírsággal sújtható.

Abban az esetben például, ha az eb szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott 90.000,- Ft-tól 270.000,- Ft-ig, amennyiben az eb kötelező oltásáról, vagy (4 hónaposnál idősebb állat esetén) transzponderrel (chip) történő megjelöléséről nem gondoskodik, 45.000-tól 135.000,- Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, illetve a jogszabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

A felelős állattartás szabályainak megsértése esetén a jegyző lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból közigazgatási eljárást folytat le.

Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Elérhetőségek: 74/504-156, Fax: 74/510-251, e-mail: vivien@szekszard.hu

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 800-1200, 1300-1630
Szerda: 800-1200, 1300-1630
Péntek: 800-1200

Ügyintéző:
Rózsáné dr. Balogh Vivien hatósági ügyintéző

Ügyintézési határidő:
21 nap

Állattartással kapcsolatos írásbeli panasz benyújtható postai úton (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) és személyesen az ügyintézőnél vagy Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. Szóbeli bejelentés ügyfélfogadási időben az ügyintézőnél tehető.

További tájékoztatás Rózsáné dr. Balogh Vivien hatósági ügyintézőtől kérhető.

Az állattartás előírásait tartalmazó főbb jogszabályok:

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
  • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
  • A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
  • Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
  • Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
  • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelete
keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP