MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Telepengedély

 

Ipari tevékenységek bejelentése ill. engedélyezése

1.) Tájékoztató

2013. február 28-án lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.). Az R. hatálya alá tartozó ipari tevékenységek  a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően, illetve jogerős telepengedély birtokában gyakorolhatók.
 
Bejelentést követően gyakorolhatók:
 • a R. 1. számú mellékletében felsorolt gazdasági tevékenységek
 • a R.2. számú mellékletben meghatározott tevékenységek, ha külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen található a telep, vagy ha nem ipari területen van a telep, de 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatba vételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatba vételei engedéllyel rendelkezik a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre.
Jogerős telepengedély birtokában folytatható a tevékenység
 • a fent nem említett esetekben
 
A R. 3.§ (1) bekezdésére figyelemmel a bejelentést, illetve a telepengedély kiadása iránti kérelmeket a telep fekvése szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.
 
Bejelentés köteles tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója megteszi a bejelentést az eljáró hatóság – azaz, Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője - felé.
Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az 1997 évi LXXVIII. törvény 18.§ (2) bekezdése szerint a tevékenység az adott telepen végezhető-e.
 • Ha az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja, és a telepet bezáratja.
 • Ha az adott tevékenység a telepen végezhető, a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az interneten közzéteszi.
 
Telepengedély köteles tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója benyújtja kérelmét az eljáró hatóság – azaz, Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője – felé.
Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az 1997 évi LXXVIII. tv. 18.§ (2) bekezdése szerint a tevékenység az adott telepen végezhető-e.
 • Ha az adott tevékenység a telepen nem végezhető, a kérelmet elutasítja.
 • Ha az adott tevékenység a telepen végezhető, szakhatóságok bevonásával, helyszíni szemle tartásával lefolytatja az engedélyezési eljárást.
 
A jegyző a telepek nyilvántartásba vételét követően a bejelentés másolatával, illetve a telepengedély megadásáról szóló határozattal értesíti az érintett hatóságokat, szakhatóságokat is.
 
Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásba bejegyzett adatainak változását, vagy az ipari tevékenység megszüntetését haladéktalanul, írásban köteles a jegyzőnek bejelenteni.

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője nevében az ügyintézést illetve kiadmányozási jogot az Igazgatási Osztály ügyintézői, munkaköri leírásaik alapján végzik, gyakorolják. 

2.) Kapcsolódó jogszabályok:

 • 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
 • 2009. évi LXXVI. tövény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
 • 186/2009. (IX.10.) kormányrendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.
 • 35/1999. (X.13. BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás djáról

 

3.) Ügyintézés:

Az ügyet intéző osztály:
Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda:        8-12-ig, 13-1600-ig
Péntek:     8-12-ig,

Ügyintézők:
Bustya Gabriella  Telefon: 74/504-115
Várallyayné Bánki Mária  Telefon: 74/504-144

Az eljárás indul:
Kérelemre

Ügyintézési határidő:
Engedélyezési eljárás esetén 21 nap
Bejelentés esetén 15 nap

4.) Letölthető nyomtatványok:

• Bejelentés illetve Kérelem ipari tevékenység folytatásához

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP