MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Vásár-, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac üzemeltetésének engedélyezése

Vásár-, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac üzemeltetésének engedélyezése

1.) Tájékoztató

Vásár, piac, bevásárlóközpont, valamint helyi termelői piac a vásár, piac, bevásárlóközpont, helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének (továbbiakban: jegyző) engedélyével üzemeltethető.
a.) Vásár és piac üzemeltetési engedély olyan területre adható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.
Az eljárás kérelemre indul, amelyben a vásár, illetve a piac fenntartójának a kérelem formanyomtatványon szereplő adatokat kell közölnie, illetve mellékelnie.
Az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet az alábbi esetekben kell készíteni:
• Ha a vásár, piac, bevásárlóközpont, egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű, továbbá
• a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, akkor, ha az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja
Az engedélyezési eljárásban aa közegészségügyi, valamint az élelmiszer-higiéniai és állategészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében az illetékes megyei kormányhivatal szakhatóságként vesz részt. A területhasználat jogcímének igazolásához szükséges tulajdoni lapot a jegyző hivatalból szerzi be.
A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját, valamint üzemeltetőjét nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, ezért azt, az önkormányzat honlapján közzéteszi.
A fenntartó haladéktalanul köteles a jegyzőt értesíteni a bejegyzett adatokban történt változásról, valamint a vásár-, illetve a piac megszűnéséről.

b.) Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek bejelenteni.
A kistérségi jegyző a bejelentés alapján, - amennyiben az megfelel a Szolgtv. 22.§-ában, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/A § (1) bekezdésében foglaltaknak - a fenntartó, az üzemeltető és a bevásárlóközpont adatait nyilvántartásba veszi, majd a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az illetékes fogyasztóvédelmi, és a munkavédelmi hatóságnak, valamint az illetékes rendőrkapitányságnak.
A bevásárlóközpont fenntartója a bejegyzett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki a változást a nyilvántartásba bejegyzi és erről az érintett hatóságokat tájékoztatja.

c.) Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési jegyzőnél kell bejelenteni.
A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági -, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.
A bejelentés alapján – amennyiben az megfelel a Szolgtv. 22.§-ának, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/B § 2) bekezdésének, úgy - a települési jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az érintett hatóságoknak.
A helyi termelői piac fenntartója a bejegyzett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a települési jegyzőnek, aki a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

2.) Kapcsolódó jogszabályok:
55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról,
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Kertv.),
2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól (Szolgtv.)
2004. évi CXL törvény a közigazgatás hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket),
1990.évi XCIII. Törvény az illetékekről (Itv.)

3.) Ügyintézés

Az ügyet intéző osztály:
Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. földszint 1/c. iroda

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda: 800-1200-ig, 1300-1600-ig
Péntek: 800-1200-ig,

Ügyintéző:
Várallyayné Bánki Mária vezető-főtanácsos

Eljárás indul:
Kérelemre

Ügyintézési határidő:
15 nap

4.) Letölthető nyomtatványok:

Vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelem
Bejelentés bevásárlóközpont üzemeltetéséről
Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetéséről
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP