MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Bemutatkozás

1. KEF

2000. december 05-én az Országgyűlés [96/2000.(XII.11.) Ogy. határozat] elfogadta a 'Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében' címmel a kormány kábítószer-ellenes stratégiáját.
Szekszárdon 2001. szeptember 25-én Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával alakult meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Nemzeti Drogstratégia ajánlásainak megfelelően.
A KEF célja, hogy összefogja a probléma megoldása érdekében tevékenykedő helyi szakembereket, és szervezetek képviselőit. A fórumban az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviseltetik magukat: a prevenció és terápia világának szereplői, a közösségfejlesztés szervezetei, a gyermekjóléti szolgálat, valamint az igazságszolgáltatás, a rendőrség és az önkormányzat szakosított szerveinek képviselői.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és együttműködés, megelőzés, gyógyítás és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.

A Fórum helyi szinten koordinálja és elősegíti a Nemzeti Stratégia által megfogalmazott rövid, közép és hosszú távú célok megvalósulását. Mindehhez kapcsolódóan felvállalta, hogy elkészíti a kábítószer probléma visszaszorítására vonatkozó városi stratégiát, mely meghatározza az elkövetkezendő nyolc év feladatait.

A KEF kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról jövő” kezdeményezéseket, szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt.

Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a városban zajló kábítószer-megelőző tevékenységet. Ennek érdekében helyzetfelmérést végez, kerekasztal beszélgetést, szakmai konferenciát szervez, kiadványt szerkeszt és kiad.

Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében.

Az önkormányzat szakmai tanácsadó testületeként tevékenységét a helyi drogstratégia alapján végzi.


 


2. A Fórum tevékenysége


Tevékenység megnevezése

Mi NEM a feladata

Koordináció, egyeztetés, együttműködés kialakítása a stratégia megvalósítása érdekében (kerekasztal, egyeztető ülés)

Drogprevenciós programok szervezése

Stratégiai szemléletben való gondolkodás

Stratégia megvalósítása

Érzékenyítés a drogprobléma kapcsán (konferencia, kiadvány, rajzpályázat)

Nem a szenvedélybetegek kezelése

Helyzetfelmérés, szükségletfelmérés, adatok feltárása

Orvosolni a drogproblémát

A drogprobléma kezelése kapcsán az alulról jövő kezdeményezések facilitálása, támogatása
 

Véleményez pl. pályázatot, ajánlásokat fogalmaz meg, állásfoglalásokat bocsát ki pl. Szcientológiai Egyházzal kapcsolatban
 

Adatbázis létrehozása és az információáramlás segítése
 

Külső partneri kapcsolatok létrehozása, ápolása (regionális és országos szinten)
 

A társadalmi probléma kezelésében végzett lobbitevékenység (civil lobbi)

Nem önálló jogi személy, szervezet

Munkamódszerek: ülések havonta, munkacsoportok, szervezetfejlesztés, képzések, tanulmányutak
 

 

 


 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP