MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

„A világnak te csak valaki vagy, de valakinek te vagy a világ.”

Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5.
Telefon: 74/511-474, 74/511-481, 74/511-482
e-mail: szdgyjk@gmail.com

készenléti telefon: 06-30/229-4290

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységét az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, illetve a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló NM rendelet szerint végzi.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási körzetében élő gyermekek, családok, felnőttek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek, szülő, család panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. A munkatársak (családsegítők és esetmenedzserek) együttműködési megállapodás, cselekvési terv, valamint egyéni/családi gondozási-nevelési terv alapján végzik a szociális segítő munkát.

A szolgáltatás célja:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával

 • szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
 • családban történő nevelkedésének elősegítését,
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
 • a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.


Ellátási terület:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységét, valamint a speciális szolgáltatásait Szekszárd járás területén – Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kistormás, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Várdomb – biztosítja, míg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szekszárdon és társulás keretében pedig 6 településen – Decs, Őcsény, Pörböly, Szálka, Szedres, Várdomb – nyújt szolgáltatásokat.

A szolgáltatás igénybevétele:

Munkatársainkkal a kapcsolatfelvétel személyesen, levélben vagy telefonon történhet.

Személyes kérésre vagy hivatalos jelzésre mi keressük fel otthonukban a segítségre szorulókat.

A hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, munkatársainkra titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a járási gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi.

Védelembe vétel esetén az illetékes gyámhivatal ügyintézője kötelezi a családot a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal (esetmenedzser) való együttműködésre, egyéb esetekben a szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Szolgáltatásaink igénybevétele minden esetben ingyenes.

Szolgáltatásaink:

 • Tájékoztatás
  ◦ a gyermeki jogokról,
  ◦ a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról.
 • Tanácsadás
  ◦ családtervezési,
  ◦ nevelési,
  ◦ egészségügyi,
  ◦ mentálhigiénés és
  ◦ a káros szenvedélyek megelőzését célzó,
  ◦ szociális,
  ◦ életvezetési,
  ◦ mentálhigiénés,
  ◦ pszichológiai,
  ◦ jogi és
  ◦ ügyintézési problémák megoldásához.
 • Támogatjuk
  ◦ a gyermek fejlődését biztosító ellátásokhoz való hozzájutást,
  ◦ a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát, szükség esetén megszervezzük a Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezését,
  a helyben el nem érhető tanácsadásokhoz való hozzájutást.
 • Elősegítjük a családi konfliktusok kezelését, megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
 • A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közreműködik a családok és gyermekek, felnőttek szabadidős programjainak megszervezésében.


Speciális szolgáltatások:

 •  Iskolai szociális munka,
 •  utcai- és lakótelepi szociális munka,
 •  kapcsolattartási ügyelet,
 •  kórházi szociális munka,
 •  telefonos készenléti szolgálat,
 •  pszichológiai tanácsadás,
 •  jogi tanácsadás,
 •  fejlesztő pedagógiai szolgáltatás,
 •  közvetítői/mediációs eljárás.


A jogi- és a pszichológiai tanácsadások igénybevétele előzetes időpont egyeztetés alapján történik. Időpont kérhető személyesen, illetve telefonon a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címén, illetve telefonszámán.

Jogi tanácsadás – Munkajogi, családjogi, polgárjogi stb. problémák esetén ingyenes jogi tanácsadás.

Pszichológiai tanácsadás – Lelki problémák esetén ingyenes pszichológiai tanácsadás.

Az egyéb, speciális szolgáltatásainkról, valamint azok igénybevételéről információ kérhető személyesen, illetve telefonon a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címén, illetve telefonszámán.

További tájékoztatók:

A gyermekjóléti szolgáltatásról - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
Az iskolai szociális munkáról - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A kórházi szociális munkáról - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A kapcsolattartási ügyeletről - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A gyermekbántalmazásróll - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A gyermek és szülői jogokról és kötelezettségekről - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A szülő gyermek kapcsolattartásról - Letölthető PDF állomány: megtekintés..
A közvetítői eljárásról - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A telefonügyeletről - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
Házirend - Letölthető PDF állomány: megtekintés...

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP