MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Önkormányzati lakbértámogatás

 

Önkormányzati lakbértámogatás

Ki jogosult önkormányzati lakbértámogatásra?
A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás bérlője, amennyiben a bérlő és családja valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2014. évben: 57.000 Ft-ot és nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, (2014. évben: 570.000 Ft) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja (2014. évben: 1.995.000 Ft.)

A támogatás havi mértéke:
A fizetendő lakbér 50%-a.

Ki nem jogosult lakbértámogatásra?
- Ha a bérlő eltartási szerződést kötött,
- Ha nem szociális alapon bérbeadott lakás bérlője
- Ha lakbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és ebből hátraléka keletkezett,
- Ha lakás hasznosításával összefüggésben jövedelemhez jut.

A lakbértámogatás egy évre kerül megállapításra, és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a jogosultság fennállása esetén a fizetendő lakbér havi összegét csökkenti a támogatás mértékével. A kérelmet a jogosultság lejártát követően minden évben meg kell újítani.

A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztályán.

Vissza az elejére...


Kapcsolódó jogszabályok


Vissza az elejére...


Ügyintézés

Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 800-1200, 1300-1600
Szerda: 800-1200, 1300-1600

Az eljárás indul:
Kérelemre

Szükséges iratok:

  • közös háztartásban élők - a kérelem benyújtását megelőző havi nettó - átlagjövedelméről szóló igazolás,
  • nyugdíjasok esetében utolsó havi nyugdíj igazolás, (munkáltatói igazolás, ellátási szelvény, bankszámlakivonat)
  • munkanélküli esetén igazolást munkanélküli nyilvántartásba vételről (álláskeresési könyv másolat) vagy jövedelemnyilatkozat, a munkaügyi szervek által megállapított ellátás összegéről szóló határozat másolatát,
  • alkalmi munka esetén alkalmi munkavállalói kiskönyv vagy nyilatkozat,
  • vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelme
  • 18 életév felett tanulói jogviszony iagazolása
  • kapott családi pótlék és tartásdíj összegéről szóló igazolás, bírósági végzés másolata.
     

Vissza az elejére...


Letölthető nyomtatványok

Kérelem
 

Vissza az elejére...

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP