MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Települési lakhatási támogatás

Települési lakhatási támogatás

Átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt.

A lakhatási támogatásra való jogosultság feltételei:
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2016. évben 57.000.-Ft, b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2016. évben 71.250.-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A támogatás megállapításához csatolni kell :
a) háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását
b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést,
c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevö fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy másolatát.

Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A lakhatási támogatás havi összege 3.000 Ft.
A lakhatási támogatást egy évre kerül megállapításra. A lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani.

A lakhatási támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Letölthető nyomtatvány:

Kérelem települési lakhatási támogatás megállapítására

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP