MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

 

1. KEF

2000. december 05-én az Országgyűlés [96/2000.(XII.11.) Ogy. határozat] elfogadta a 'Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében' címmel a kormány kábítószer-ellenes stratégiáját.
Szekszárdon 2001. szeptember 25-én Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával alakult meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Nemzeti Drogstratégia ajánlásainak megfelelően.
A KEF célja, hogy összefogja a probléma megoldása érdekében tevékenykedő helyi szakembereket, és szervezetek képviselőit. A fórumban az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviseltetik magukat: a prevenció és terápia világának szereplői, a közösségfejlesztés szervezetei, a gyermekjóléti szolgálat, valamint az igazságszolgáltatás, a rendőrség és az önkormányzat szakosított szerveinek képviselői.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és együttműködés, megelőzés, gyógyítás és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.

A Fórum helyi szinten koordinálja és elősegíti a Nemzeti Stratégia által megfogalmazott rövid, közép és hosszú távú célok megvalósulását. Mindehhez kapcsolódóan felvállalta, hogy elkészíti a kábítószer probléma visszaszorítására vonatkozó városi stratégiát, mely meghatározza az elkövetkezendő nyolc év feladatait.

A KEF kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról jövő” kezdeményezéseket, szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt.

Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a városban zajló kábítószer-megelőző tevékenységet. Ennek érdekében helyzetfelmérést végez, kerekasztal beszélgetést, szakmai konferenciát szervez, kiadványt szerkeszt és kiad.

Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében.

Az önkormányzat szakmai tanácsadó testületeként tevékenységét a helyi drogstratégia alapján végzi.


 


2. A Fórum tevékenysége


Tevékenység megnevezése

Mi NEM a feladata

Koordináció, egyeztetés, együttműködés kialakítása a stratégia megvalósítása érdekében (kerekasztal, egyeztető ülés)

Drogprevenciós programok szervezése

Stratégiai szemléletben való gondolkodás

Stratégia megvalósítása

Érzékenyítés a drogprobléma kapcsán (konferencia, kiadvány, rajzpályázat)

Nem a szenvedélybetegek kezelése

Helyzetfelmérés, szükségletfelmérés, adatok feltárása

Orvosolni a drogproblémát

A drogprobléma kezelése kapcsán az alulról jövő kezdeményezések facilitálása, támogatása
 

Véleményez pl. pályázatot, ajánlásokat fogalmaz meg, állásfoglalásokat bocsát ki pl. Szcientológiai Egyházzal kapcsolatban
 

Adatbázis létrehozása és az információáramlás segítése
 

Külső partneri kapcsolatok létrehozása, ápolása (regionális és országos szinten)
 

A társadalmi probléma kezelésében végzett lobbitevékenység (civil lobbi)

Nem önálló jogi személy, szervezet

Munkamódszerek: ülések havonta, munkacsoportok, szervezetfejlesztés, képzések, tanulmányutak
 

 

 


 

"A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása." (Szent-Györgyi Albert)


Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására

I. Bevezető a stratégia létrejöttéről

Az illegális szereket kipróbáló, ill. fogyasztók aránya az országos átlaghoz közelít Szekszárdon is. Különösen veszélyeztetett a középiskolás korosztály, mert az első kipróbálások erre az időszakra esnek, és ekkor kezdődhet a rendszeres használat is. Tapasztalataink szerint az elmúlt években a kipróbálás életkora csökkent, azaz egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba legális és illegális szerekkel a serdülők hasonlóan az országos tendenciához. "Minél alacsonyabb az életkor, amelyben valaki elkezd alkoholt vagy egyéb kábítószert fogyasztani, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy rendszeres droghasználóvá válik!"(Ranschburg, 2001)

A droghasználat veszélyt jelent az egyénre, annak családjára, a helyi közösségre és a társadalomra egyaránt. Egészségügyi, pszichés, és szociális problémákat okozhat, kapcsolati konfliktusok, pályaválasztási-munkahelyi nehézségek, egzisztenciális leépülés formájában. A kábítószer-használat már önmagában bűncselekmény, mely magával hozhat egyéb bűncselekmények megvalósítását, pl. terjesztői magatartás, vagyon elleni bűncselekmények stb., ezért sosem az egyén problémája, nem elszigetelt jelenség, ennél fogva megoldása is közös együttműködést igényel.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata is elkötelezte magát, hogy koordinálja, támogatja a kábítószer-elleni küzdelmet, ezért segítette a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) létrejöttét, melynek feladata a helyi stratégia megalkotása és koordinálása.

Szekszárd város stratégiája a kábítószer-probléma megoldásának érdekében átgondolt és megalapozott hosszú távú program-tervezet. Végrehajtása, a célok elérése Szekszárd város teljes lakosságának támogatását és közreműködését igényli.

II. Általános cél

"A harmadik évezred küszöbén egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakításának képe vezérel bennünket. Ez a társadalom az emberi méltóságot, a testi, lelki, és szociális jóllétet, illetve az alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja. E tényezők megóvása és fejlesztése érdekében a társadalom képes kezelni a drogok használatával és terjesztésével összefüggő egészségügyi, szociális és bűnügyi ártalmakat és hátrányokat."
(Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében)

Az emberi méltóság kialakulása és megtartása érdekében a legfontosabb cél az egyéni harmónia, a testi, lelki és szociális jóllét és alkotóképesség, továbbá a jó társadalmi közérzet megalapozása, fejlesztése és védelme (promóció).

Emellett a drogok használatának, terjesztésének akadályozása, a drogos karrier megelőzése (prevenció).


III. Fő célok

Annak érdekében, hogy a közös, megálmodott jövőkép megvalósuljon szükséges, hogy:

  • a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés)
  • esélyt megteremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés)
  • segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció)
  • és csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálat-csökkentés)(Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében)


Annak érdekében, hogy ez mindenki számára megvalósulhasson szükséges:

1. A teljes értékű, minőségi élet értékké válása a társadalomban (egyház, iskola, média, közművelődés eszközeivel).
2. Társadalmi érzékenység a drogproblémák iránt (média, iskola, közművelődés).
3. A fiatalok önismeretének, önbecsülésének, problémamegoldó képességének fejlesztése (média, iskola, család,).
4. Előbbiek birtokában a fiatalok érzelmi és értelmi stabilitása, és részükről a káros szenvedélyekre nemet mondani tudás képességének kialakítása (iskola, család, kortárs-segítő csoportok, ifjúsági közösségek).
5. Felismerni a krízishelyzeteket, a kiinduló probléma megoldására is figyelmet fordítani.
6. Empátiával fordulni a bajbajutottak felé.
7. Segíteni a már drogfüggő egyéneket és családjaikat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitációs intézmények, RÉV, önsegítő ifjúsági és szülői közösségek).
8. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférést (határőrség, rendőrség, ifjúsági szórakozóhelyek).

A teljes anyag letölthető innen:
Letölthető PDF állomány: megtekintés...
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP