MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi Osztály

Helye: Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Levelezési címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., Pf. 83
Fax: 74/504-198

Ügyfélfogadás rendje.

Hétfő és szerdán:
   8.00 - 12.00 óra
13.00 - 16.30 óráig

Halálesetek bejelentésének a fogadása:
Munkanapokon: 8.00 – 10.00 óra között

A többi időpontokban ügyfélfogadás nincs!


Anyakönyvvezetők, ügyintézők:

Név

beosztás

telefon

E-mail

Parrag Ferencné (Kati)

osztályvezető
anyakönyvvezető

74/504-162

parrag.kati(kukac)szekszard.hu

Szilágyi Krisztina

anyakönyvvezető

74/504-199

szilagyi(kukac)szekszard.hu

Farkas Ferencné (Ildikó)

anyakönyvvezető

74/504-197

ildi(kukac)szekszard.hu

Horváthné Bogár Gabriella

anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző

74/504-189

bogar.gabriella(kukac)szekszard.hu

Palla-Kapoli Ágnes

hagyatéki ügyintéző

74/504-118

kapoliagi(kukac)szekszard.hu 

Jauch Bernadett

ügykezelő

74/504 118

 

  Letölthető nyomtatványok:

 1.           kérelem születési anyakönyv kiállításához
 2.           kérelem házassági anyakönyv kiállításához
 3.           kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiállításához
 4.           meghatalmazási nyomtatvány
 5.        adatlap házasságkötés bejelentéséhez
 6.          öröklésre jogosultak adatlap
 7.          adatlap haláleset bejelentéséhez
 8.          KSH halálozási lap

 

Fontos tudnivaló!

2014. július 1-vel bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (továbbiakban: EAK), ami azt jelenti, hogy 2014. július 1-je után anyakönyvezett bármilyen anyakönyvi eseményről bármelyik települési anyakönyvvezetőtől igényelhető anyakönyvi kivonat.

2014. július 1-ét megelőző papír alapú anyakönyvi  bejegyzésekről előbb kérni kell az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt, hogy rögzítse be az eseményt az EAK-ba, és azután  bármelyik települési anyakönyvvezetőtől kérhető az anyakönyvi kivonat kiállítása.

Anyakönyvi Osztály feladatai 

 1.    Születés anyakönyvezése
 2.    Házasságkötés anyakönyvezése
 3.    Haláleset anyakönyvezése
 4.    Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése
 5.    Névviselés, névváltoztatás, névmódosítás
 6.    Apai elismerő nyilatkozatok felvétele, családi jogállás rendezése
 7.    Hazai anyakönyvezés (külföldi anyakönyvi események)
 8.    Anyakönyvi okiratok kiállítása
 9.    Hatósági bizonyítvány
 10.    Állampolgársági eskü
 11.    Hagyatéki ügyintézés
 12.    Családi események

 
Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok:

 1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) és az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
 2. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
 3. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjtv)
 4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
 5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
 6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 7.  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 8. A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)
 9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 10. A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm.rendelet

 

Anyakönyvezés 

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek.

Szekszárdon 1895. október 1-től történik az anyakönyvek vezetése (születés, házasság, haláleset), mely 2014. június 30-ig tartott. 2014. július 1-jét követően bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyv, megszűnt a papír alapú anyakönyvek vezetése. 

 

Illetékesség

A születést, a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését és a halálesetet – az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével – az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

A házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek szándékukat bejelentik.

A magyar állampolgár bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy bármely magyar konzuli tisztviselőnél előterjesztheti külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése iránti kérelmét.   

Hazai anyakönyvi hatóság:
A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

 A gyermek külföldön történt születése esetén kötelező a gyermek nyilvántartásba vétele.

 Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 1-2.
1075 Budapest, Károly krt. 11.
Telefon: 06-1-323-3168, 06-1-323-3176
E-mail:
hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Bővebben: www.bmbah.hu oldalon a részletes tájékoztatást.

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP